Artist:
Country:
Type:
Date:
fav
Details of Release
Album
Heisei F?zoku
Artist
Country
Date
Label

Information
01 - Gamble
02 - Kuki
03 - Sakuran
04 - Hatsukoi Shoujo
05 - Papaya Mango
06 - Ishiki
07 - Yokushitsu
08 - Meisai
09 - Poltergeist
10 - Karisome Otome (TAMEIKESANNOH ver)
11 - Oiran
12 - Yume no Ato
13 - Kono Yo no Kagiri
Heisei F?zoku