Artist:
Country:
Type:
Date:
fav
Details of Release
Single
Kono Yo no Kagiri
Artist
Country
Date
Label

Information
01 - Kono Yo no Kagiri
02 - Sakuran (ONKYO ver.)
03 - Karisome Otome (HITOKUCHIZAKA ver)
Kono Yo no Kagiri