Status: -
Zeitraum: -
Genre:

Bild

Künstler

japanischer Name

Genre

Status

Zeitraum

Oblivion Dust rock Major - Aktiv1996 - present
Ohno Keisho 大野敬正 classic / rock Major - Aktiv1983 - present
OLDCODEX rock Major - Aktiv2009 - present
OLIVIA rock Major - Aktiv1999 - present
ONE NOTE J-rock Indie - Aktiv2014 - present
ONE OK ROCK rock / pop / hip-hip Major - Aktiv2005 - present
onmyouza 陰陽座 rock / metal Major - Aktiv1999 - present
Orange Port オレンジポート pop / idol Major - Aktiv2012 - present
ORESKABAND pop / punk / ska Indie - Aktiv2003 - present
OROCHI 大蛇 rock / traditional / kabuki Indie - Aktiv2004 - present
Otsuka Ai 大塚愛 J-pop Major - Aktiv2003 - present